Styret

Leder: Bjarthild Slagnes
Slagnes, 6146 Åheim
Tlf: 991 26 115, 70 02 41 23
E-post: bjarthild.slagnes@ffm.no

Nestleder: Kjersti Norrud Giske 
Skulevegen 24, 6052 Giske
Tlf. 996 28 013
E-post: kjersti.n.giske@ffm.no

Økonomiansvarlig: Øistein Slinning 
Moa park 4, 6018 Ålesund
Tlf. 934 22 572
E-post: oistein.slinning@ffm.no

Styremedlem: Line Nordal 
 6143 Fiskå
Tlf. 902 91 125
E-post: line.nordal@ffm.no

Studieleder: Odd Kjetil Talsethagen 
Mekvegen 13, 6411 Molde
Tlf. 906 43 651
E-post: oktalset@gmail.com

1. vara: Sølvi Woldsund Myrhol

2. vara: Jorunn Ørsal Nes